Calendar

| Sunday, 22 September 2019 |

Feedback Upitnik za prijavu na izborni kolegij 44405 Bioinformatika closes

00:30

Upitnik za prijavu na izborni kolegij 44405 Bioinformatika za akademsku godinu 2019/2020. (Nastava iz kolegija bioinformatika održava se kondenzirano na kraju semestra u dogovoru s nastavnikom, a tijekom semestra preko zadaća. Termini kondenzirane nastave bit će prilagođeni ostalim kolegijima, prvenstveno obaveznim, ponuđenim studentima 1. godine diplomskog studija molekularne biologija. 


ROK ZA PRIJAVU: 20.9.2019. 23:55