Prijava na izborni kolegij 44405 BioinformatikaPreview

Upitnik za prijavu na izborni kolegij 44405 Bioinformatika za akademsku godinu 2020/2021. (Nastava iz kolegija bioinformatika održava se kondenzirano na kraju semestra u dogovoru s nastavnikom, a tijekom semestra preko zadaća. Termini kondenzirane nastave bit će prilagođeni ostalim kolegijima, prvenstveno obaveznim, ponuđenim studentima 1. godine diplomskog studija molekularne biologija. 


The feedback is not open