Prijava na izborni kolegij 44405 BioinformatikaPreview

Upitnik za prijavu na izborni kolegij 44405 Bioinformatika za akademsku godinu 2021/2022. (Predavanja iz kolegija bioinformatika održavaju se u dogovoru s nastavnikom, a u redovitim razmacima tijekom semestra preko zadaća. Praktikum se održava kondenzirano krajem semestra. Termini nastave bit će prilagođeni ostalim kolegijima, prvenstveno obaveznim, ponuđenim studentima 1. godine diplomskog studija molekularne biologija.